Coraz większe znaczenie transportu kontenerów pociągami

Rosnąca rola kolejowego transportu kontenerów

Transport najbardziej popularnych kontenerów przy udziale olbrzymich statków odbywa się między grupą największych portów, ale oprócz tego przeważnie wszystkie te kontenery muszą jeszcze dotrzeć do klienta. A ten może mieć oddaloną siedzibę od docelowego portu nawet o kilka tysięcy kilometrów, z tego też powodu niezbędne będzie także rozplanowanie transportu na lądzie. Jeszcze do niedawna było to realizowane głównie za pomocą ciężarówek, które przyjeżdżały wprost do terminala i brały z niego ładunek, lecz obecnie coraz większe znaczenie zaczyna mieć kolej. Niewątpliwie duży wpływ na taką zmianę sytuacji mają kolejne inwestycje Grupy PKP CARGO, dzięki jakim kolejowy transport staje się coraz bardziej konkurencyjny. Rosnąca rola kolejowego transportu kontenerówOd połowy września bieżącego roku została powiększona liczba cyklicznych połączeń kontenerowych między stolicą i portami morskimi, i obecnie jest to realizowane cztery razy na tydzień. Połączenia takie odbywają się według ustalonego rozkładu, transporty kolejowe jadą bez względu na liczbę załadowanych kontenerów, a jednym transportem zabierają ich 86.

Rozwiązanie tego typu jest bardzo cenione przez spedytorów, gdyż daje dużo regularności i powtarzalności, co przy długofalowym planowaniu jest bardzo ważne. Obecnie PKP CARGO obsługuje trzy połączenia w różne rejony kraju, oprócz stolicy kontenery są przewożone do Poznania oraz Gliwic. W przypadku tych ostatnich portów jest to realizowane w dalszym ciągu trzy razy na tydzień, w terminach dostosowanych do okresu przybywania statków kontenerowych, tak aby jak najbardziej ograniczyć zbyt długie oczekiwanie na załadunek czy rozładunek. Jednak grupa PKP CARGO nie zamierza poprzestać jedynie na rozbudowaniu wykonywanych połączeń, lecz systematycznie rozszerza swoją propozycję. Przykładowo coraz większą ilość realizowanych zleceń obejmuje system „port to door”. W praktycznym przełożeniu oznacza to całościową usługę odebrania kontenera z pokładu statku i dowiezienia go do odbiorcy w ustalonym uprzednio terminie. Przeważnie odbywa się to taką metodą, że kontenery zabierane są ze statku i transportowane pociągami do jednego z dużych miast, a następnie już na lokalnych terminalach przekładane na naczepy tirów i wiezione w docelowe miejsce.