Jakie znaczenie ma konosament w światowym handlu drogą morską.

Zadania konosamentu w światowym handlu drogą morską.

Morski transport w dzisiejszych czasach odgrywa bardzo ważną rolę w ogólnoświatowym handlu, obsługując około 80 procent przepływu produktów handlowych na całym świecie stanowi tak naprawdę jego kręgosłup. Jednym z głównych dokumentów, które są wypełniane przy tak naprawdę każdym transporcie drogą morską jest konosament,powszechnie również znany jako morski list przewozowy lub po angielsku Bill of Lading. W ogólnym tłumaczeniu oznacza potwierdzenie załadowania
ładunku na okręt, i stanowi dowód wysłania produktów w podróż morską. W czasie transportu morzem towar znajdujący się na statku jest pod opieką armatora, a w porcie docelowym będzie go można wydać właścicielowi Bill of Lading. Sam konosament uznaje się
powszechnie zaJakie znaczenie ma konosament w międzynarodowym handlu drogą morską papier wartościowy reprezentujący produkty, dzięki czemu często jest on przedmiotem handlu, nie ma problemów żeby go kupić lub sprzedać, ale również przekazywać w drodze sesji. Ogromnie ważną cechą tego dokumentu jest to, że nie stanowi on umowy na przewiezienie towarów, jest tylko i wyłącznie oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia ładunku na trasie, która jest w nim opisana.Konosamenty najczęściej się wystawia w kilku egzemplarzach, a każdy z nich jest oryginałem dokumentu,najczęściej jest stosowane rozwiązanie z trzema oryginałami. Niekiedy sporządza się również jakieś kopie, lecz na ich podstawie nie da się żadnym sposobem zarządzać towarami na statku. List przewozowy jest przygotowywany i podpisywany przez mające upoważnienie od armatora, spedytora lub przewoźnika osoby, a w dalszej kolejności po zapłaceniu wszystkich należności przekazuje się go zainteresowanym stronom. W czasie transportu oceanicznego nie praktykuje się transportu listów przewozowych wraz z ładunkiem na statku, przeważnie są one wysyłane do końcowego odbiorcy za pomocą kuriera,przy krótkich trasach niekiedy wykorzystywana jest do tego poczta kapitańska. Bardzo ważne jest pilnowanie całej dokumentacji, ponieważ w przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginałów wydanie towaru będzie zatrzymane. Procedury w takich sytuacjach nie należą do łatwych, z tego też powodu należy dokładać wszelkich starań, aby nic się nie zagubiło.