Port w Gdańsku jako brama kolejowa na Środkową Europę

Port Gdański jako brama kolejowa na Środkową Europę

Międzynarodowy transport składa się z różnych elementów, najistotniejszą pełnią tu olbrzymie statki kontenerowe przewożące w czasie jednej trasy blisko piętnaście tysięcy jednostek ładunkowych. Za to na lądzie rosnące znaczenie zaczyna mieć transport kolejowy, szczególnie w charakterze kontynuacji drogi morskiej. Gdański port bramą kolejową na Środkową EuropęBardzo dobrze w tym względzie wypada gdański port DCT, który w chwili obecnej stał się największym portem na naszym wybrzeżu, a jednocześnie liczącym się coraz bardziej węzłem kolejowym, obsługującym nie tylko samą Polskę, ale też inne kraje w Środkowej i Wschodniej Europie. Już blisko 20 procent ładunków, które obsługuje port jest transportowanych właśnie pociągami i ich udział co roku wzrasta. Część specjalistów szacuje powiększenie transportu za pomocą kolei w ciągu najbliższej dekady nawet trzykrotnie, co z całą pewnością w najbliższym czasie będzie wymagało poważnych inwestycji w infrastrukturę. Zresztą dużo zaczyna się w tej kwestii dziać, bowiem zarówno władze portu jak i miasta dostrzegają możliwości, jaki będzie za sobą niósł rozwój infrastruktury kolejowej, i jest planowana jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji w okolicach portu w Gdańsku.

Gdańsk mniejszy obrót kontenerów równoważy bowiem innymi towarami.Mianowicie będzie tu chodzić o modernizację linii kolejowej która ma dojść do Portu Gdańskiego a także wybudowanie nowego mostu nad Martwą Wisłą. Ta właśnie inwestycja szacowana jest na prawie pół miliarda złotych, będzie ona obejmować długi na kilkanaście kilometrów odcinek trasy kolejowej na którym znajdują się 24 obiekty. Jako najważniejszy się wymienia Most na Wiśle, przez jego modernizację przepustowość linii kolejowej powiększy się kilkukrotnie. Most będzie miał 124 metry długości i 21 wysokości. Dzięki jego podwieszeniu na wysokości 8 metrów nad powierzchnią rzeki nie będzie sprawiał żadnego kłopotu na szlaku żeglugowym na rzece, co będzie miało zapewne znaczenie w temacie rozwoju żeglugi śródlądowej. Ale cała inwestycja będzie znacznie więcej obejmować, powstanie kilkanaście kilometrów nowej trasy kolejowej, będą również uruchomione zaawansowane systemy sterowania ruchem kolejowym. Po zakończeniu wszystkich robót transportowe możliwości do Portu Gdańskiego sporo się zwiększą, co najprawdopodobniej jeszcze bardziej przyczyni się do jego rozwoju.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl