Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Jedną z najważniejszych rzeczy przy międzynarodowym przewozie kontenerów jest jego zorganizowanie już w kraju odbiorcy, gdzie przypływają statki. Same kontenery rozładowuje się na terenie portu i z tamtego miejsca powinny być sprawnie i szybko dostarczone do ostatecznego odbiorcy. Jeszcze niedawno odbywało się to głównie przy pomocy samochodów ciężarowych, lecz ostatnimi czasy bardzo dynamicznie zaczęła na ten rynek wchodzić ze swoją propozycją kolejowa grupa PKP CARGO. PKP CARGO świadczy ostatnio intermodalne usługi, to znaczy ładunki transportuje się przy pomocy kolei do jakiegoś terminala położonego w centrum, a później dostarczane do końcowego klienta przy pomocy ciężarówek. Takie rozwiązanie znacznie ogranicza ogólne koszty transportu, gdyż przewóz większej ilości jednostek kontenerowych pociągiem kosztuje znacznie mniejsze kwoty, niż przejechanie takiego samego odcinka przez kilkadziesiąt pojazdów. Z takich też powodów takie usługi są coraz popularniejsze, włącznie z tym że PKP CARGO nawiązało w ostatnim czasie współpracę ze światowym operatorem kontenerowym Maersk Line.

W obecnej chwili transporty kontenerów realizowane są do kilku logistycznych baz, to znaczy Sławkowa, Kątów Wrocławskich i Warszawy, a główną ich cechą jest bardzo duża regularność. Pociągi jadą o określonych godzinach bez względu na poziom załadowania, i taka właśnie regularność będzie dawać tak potrzebny dla kontrahentów element stabilności. Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line
Ostatnie usługi dla Maersk Line obejmują jeszcze większy zakres, czyli system zwany port to door. Tego tupu usługa jest połączeniem transportu samochodowego i kolejowego z jednoczesnym uzgodnieniem dokładnych ram czasowych na realizację. Kontener odbiera się w porcie, ładowany na platformę wagonu i dostarczany do stacji przeładunkowej, a tam następuje przeładunek na ciężarówkę. Zgodnie z postanowieniami umowy kontenery należy dostarczyć do odbiorcy w dokładnie określonym czasie, podobnie jest z usługami transportowymi w drugą stronę, to znaczy odebraniem kontenerów i przewiezieniem ich na statek.