Tag Archives | hab kontenerowy

Port w Gdańsku jako brama kolejowa na Środkową Europę

Port Gdański jako brama kolejowa na Środkową Europę Międzynarodowy transport składa się z różnych elementów, najistotniejszą pełnią tu olbrzymie statki kontenerowe przewożące w czasie jednej trasy blisko piętnaście tysięcy jednostek ładunkowych. Za to na lądzie rosnące znaczenie zaczyna mieć transport kolejowy, szczególnie w charakterze kontynuacji drogi morskiej. Bardzo dobrze w tym względzie wypada gdański port DCT, który w chwili obecnej stał się największym portem na naszym wybrzeżu, a jednocześnie liczącym się coraz bardziej węzłem kolejowym, […]